Informacje ogólne o Hiszpanii

hiszpanski-bielsko-biala_6Hiszpania, jako państwo, jest kolejną europejską monarchią. Położna na Półwyspie Iberyjskim, zamieszkana jest przez około 47 milionów mieszkańców. Ustrój państwa oparty jest na monarchii parlamentarnej, a głowa państwa, czyli król, posiada bardzo ograniczony stopień realnej władzy. Mianuje on premiera i jest dowódcą wojska oraz pełni rolę reprezentacyjną.

Specyficznym jest wewnętrzny podział kraju, jakim jest Hiszpania. Jednostkami administracyjnymi są tutaj tak zwane wspólnoty autonomiczne, które, jak sama nazwa wskazuje, cieszą się stosunkowo dużą niezależnością w ramach państwa, do którego należą. Na terenie Hiszpanii wyróżnia się 17 wspólnot autonomicznych oraz 2 autonomiczne miasta. Wspólnoty te z kolei dzielą się na 50 prowincji.

Językiem urzędowym na terenie Hiszpanii jest język kastylijski – czyli hiszpański, gdyż obu określeń używa się zamiennie. Oprócz tego języka, który każdy obywatel tego kraju ma obowiązek znać, używa się również języków regionalnych: katalońskiego, baskijskiego i galisyjskiego.

Hiszpania, będąc krajem wciąż dynamicznie się rozwijającym, przyciąga wielu imigrantów. Szacuje się, że około 12% hiszpańskiego społeczeństwa ma zagraniczne korzenie. Pośród imigrantów liczną grupę stanowią Rumunii, Marokańczycy, Kolumbijczycy czy nawet Brytyjczycy.

Warto zwrócić uwagę, że Hiszpania może być postawiona jako przykład państwa, które na przestrzeni dekad potrafi się diametralnie zmienić. Zaledwie w połowie ubiegłego wieku był to jeden z najbiedniejszych europejskich krajów. Swój dynamiczny rozwój, Hiszpania zawdzięcza turystyce i wstąpieniu do Unii Europejskiej. Obecnie państwo to jest jednym z ważniejszych partnerów gospodarczych, a jego gospodarka w większości opiera się na kapitale zagranicznym – w kraju tym zainwestowały między innymi Anglia, Francja czy Stany Zjednoczone. Hiszpania jest również liderem w wykorzystywaniu energii słonecznej.

Na turystyczną atrakcyjność tego kraju składają się jego liczne zabytki – ślady burzliwej historii i mieszkanki kultur, jaka miała miejsce na tym terenie – oraz ciepły klimat sprzyjający letniemu wypoczynkowi. Obecnie, język hiszpański jest jednym z najpopularniejszych na świecie – także dzięki zamorskim koloniom, które z czasem przekształciły się w niezależne państwa, o których również warto przeczytać w innych naszych artykułach.

Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych państw turystycznych z punktu widzenia obywateli Polski. Według biur podróżny z Bielska-Białej kraj ten cieszy się z roku na rok coraz większa popularnością. Również szkoły językowe w Bielsku-Białej notują coraz większą popularność językiem hiszpańskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *